Elektrostimulacija

Elektrostimulacija je postupak primjene električnih impulsa u svrhu postizanja mišićne kontrakcije, naziva se još i elektrogimnastika. Kemijski, mehanički i termički impulsi mogu izazvati mišićnu kontrakciju. Elektrostimulacija se kao i kineziterapija provodi u svrhu poboljšavanja i održavanja neuromuskularnog aparata.

Indikacije:
Mlohava klijnut (pareza ili plegija)
Zaostale klijenuti- to je mišićna klijenut koja nastaje kod pacijenata koji dugo leže zbog teže bolesti. Nakon izlječenja bolesnik nije u stanju izvesti pokret jer izgubi osjećaj za izvođenje pokreta.
Inaktivitetna mišićna atrofija-(nastaje zbog inaktiviteta mišića)
Psihogena klijenut-(simptom neke psihijatriske ili duševne bolesti gdje bolesnik zauzme jedan prisilni položaj te elektrostimulacijom bolesniku pokazujemo da se ne radi o parezi, već o zdravom ekstremitetu).


STIMULACIJA GLATKIH MIŠIĆA

Glatki mišići nisu pod kontrolom naše volje pa stimulacijom tih mišića kontrakcija ne nastaje brzo ili nakon jednog impulsa pa ih moramo duže vrijeme stimulirati. Kontrakcije su spore i trome, a podražljivost im je niska

Indikacije:
-spastična i atoničnaopstipacija
-postoperativna atonija mokraćnog mjehura
-respiratorna muskulatura u kombinaciji s vježbama disanja