Dijadinamske struje

To su sinusoidne punovalne ili poluvalne ispravljene struje frekvencije 50-100 Hz. To su niskofrekventne struje. Glavno im je djelovanje u ublaživanju boli i izazivanju aktivne hiperemije. Danas postoje 10 odvoda, a najčešće se koriste prva 4.

Indikacije:

 • bolna stanja u području glave i vrata
 • Burgerova bolest
 • cirkulacijski poremećeji
 • algodistrofije (refleksna simpatička distrofija)
 • gastralgija
 • poremećaj trofike vezivnog tkiva (stanja nakon traume-distorzije, luksacije-najčešće kod sportaša)
 • bolni sindromi kralježnice
 • izvanzglobni reumatizam
 • sva bolna stanja

Kontraindikacije:

 • akutna upala (izaziva hiperemiju, djeluje dubinski)
 • febrilna stanja
 • trudnoća
 • metalno strano tijelo ili nakit
 • dekompenzirane srčane bolesti
 • maligni tumori i madeži
 • krvarenje i sklonost krvarenju