Interferentne struje

Spadaju u srednje frekventne struje, a nastaju križanjem dviju sinusoidnih izmjeničnih struja pod pravim kutem koje se preklapaju po intenzitetz, frekvenciji i fazi. Interferencija se zbiva u tkivu i zato se nazivaju endogene struje. Ulazna frekvencija jednog strujnog kruga je 4000 Hz, a drugog 3900 Hz ili 4100 Hz. Na taj način nastaje struja frekvencije 100 Hz, s mogučnošću regulacije do ispod 10 Hz.

Inducirano područje pojedinih frekvencija:

Frekvencija 1-10 Hz – primjenjuje se kod inaktivne atrofije kao mišićna gimnastika (stimulacija)
Frekvencija 25-50 Hz – koristi se pri pojačanom vježbanju oslabljene muskulature
Frekvencija 50-100 Hz – ima izrazito dugotrajan analgetski učinak
Frekkoristi se za još jaču analgeziju kod bolnih stanja, najčešće lumboišijalgije.
Frekvencija 80-100 Hz – ima najbolje djelovanje na vegetativni živčani sustav u obliku smanjivanja tonusa simpatikusa
Frekvencija 1-100 Hz – (ritmička frekvencija) potiče površinsku i dubinsku hiperemiju, poboljšava cirkulaciju i brzu resorpciju edema i hematoma.

Kontraindikacije:

  • akutni i subakutni tromoflebitis
  • parkinsonov sindrom
  • spastična klijenut
  • zarazne bolesti
  • opasnost od hemoragije
  • maligna stanja
  • Srčani stimulatori (pacemaker)
  • trudnoća
  • odsutnost kožnog osjeta